Dodací podmínky

Místem dodání se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (kurýrní služba) nebo dodá zboží vlastními prostředky, nebo na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno skladem, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.

Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má výrobky a služby v držení má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

V případě, že kupujíci nepřevezme doručenou zásilku v čas a zásilka se vrati zpět prodejci, kupující si hradí nově vzniklé náklady za přepravu kurýrní službou (pošta, ups). V případě že kupující nemá zájem o doručenou zásilku a zásilka se vrátí zpět prodejci, kupujícímu se vystaví dobropis v hodnotě produktu bez nákladů na přepravu.

U některých skupin produktů (zboží nad 100kg a zboží větších rozměrů) si vyhrazujeme právo změnit cenu za dodání zboží kurýrní službou, o čemž Vás budeme informovat telefonicky před uzavřením smluvního vztahu.